profile-bg

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze https://nompt.ppv-stream.pl

 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów https://nompt.ppv-stream.pl w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest STOWARZYSZENIE NEUROFIZJOLOGICZNO-ORTOPEDYCZNYCH TERAPEUTÓW MANUALNYCH POLSKA Nowy Świat33b/9 44-100 Gliwice NIP 6312597761, nomptpolska@gmail.com

 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

 5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach ppvview przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z u.o.d.o.

 6. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 7. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

 8. Administrator  na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy do domeny 

 9. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 10. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych.                     § 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów https://nompt.ppv-stream.pl są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności : Formularza kontaktowego, Formularza wykupu dostępu do tramsmisji, , danych logowania i danych przy rejestracji.